Donateursadministratie en eenmalige donaties

 

U kunt dit formulier gebruiken voor vragen en opmerkingen over het donateurschap, eenmalige donaties, schenken en nalaten.

Wilt u iets wijzigen aan uw donateurgegevens of uw donateurschap opzeggen, dan kunt u dat doorgeven via de donateursadministratie.

 
 
Beveiligings code Beveiligings code